کلید ریشه HKEY_USERS در رجیستری

یکی از کلیدهای ریشه (Root Keys یا Hive) در رجیستری کلید HKU (مخفف HKEY_USERS) می‌باشد. این کلید اطلاعات مربوط به هر یک

ادامه