کلید ریشه HKEY_CURRENT_CONFIG در رجیستری

یکی از کلیدهای ریشه (Root Keys یا Hive) در رجیستری کلید HKCC (مخفف HKEY_CURRENT_CONFIG) می‌باشد. این کلید اطلاعات مربوط به پروفایل سخت‌افزار

ادامه