کلید ریشه HKEY_DYN_DATA در رجیستری

یکی از کلیدهای ریشه (Root Keys یا Hive) در رجیستری کلید HKEY_DYN_DATA می‌باشد. این کلید ریشه در نسخه‌های ویندوز Me به

ادامه

کلید ریشه HKEY_CURRENT_CONFIG در رجیستری

یکی از کلیدهای ریشه (Root Keys یا Hive) در رجیستری کلید HKCC (مخفف HKEY_CURRENT_CONFIG) می‌باشد. این کلید اطلاعات مربوط به پروفایل سخت‌افزار

ادامه

کلید ریشه HKEY_CURRENT_USER در رجیستری

یکی از کلیدهای ریشه (Root Keys یا Hive) در رجیستری کلید HKCU (مخفف HKEY_CURRENT_USER) می‌باشد. این کلید مرکزی وظیفه حفظ اطلاعات و تنظیمات کاربر

ادامه