کلید ریشه HKEY_DYN_DATA در رجیستری

یکی از کلیدهای ریشه (Root Keys یا Hive) در رجیستری کلید HKEY_DYN_DATA می‌باشد. این کلید ریشه در نسخه‌های ویندوز Me به

ادامه