چرا شارژ باتری لپ تاپ زود تمام می شود‌ ؟

در حال حاضر استفاده از کامپیوتر به بخشی جدا نشدنی از زندگی انسان تبدیل شده است و بیشترین کارهای انسان

ادامه