نصب ویندوز از روی فلش مموری

برای نصب ویندوز از روی فلش ابتدا باید آماده سازی ابتدایی فلش را انجام داد برای این کار ما از

ادامه