خطای HTTP 451 چیست؟

کد وضعیت ۴۵۱ که در پروتکل HTTP بر روی سایت‌ها مشاهده می‌شود، بیانگر این است که منبع درخواست شده بنابه

ادامه

خطای HTTP 403 چیست؟ (و نحوه برطرف کردن آن)

خطای 403 (Forbidden) از خطاهای HTTP بوده و زمانی که یک وب سرور بنابه دلایلی دسترسی شما را محدود کند، این کد

ادامه

خطای HTTP 500 چیست؟

خطای 500 (Internal Server Error) از خطاهای سمت سرور است. زمانی که یک وب سرور نتواند به هر دلیلی درخواست شما

ادامه

خطای HTTP 404 چیست؟

خطای 404 (Not Found) از خطاهای سمت کاربر است. زمانی که کاربر (مثلاً مرورگر) درخواست منبعی (مثلاً یک صفحه از

ادامه

خطای HTTP 502 چیست؟

خطای 502 (Bad Gateway) از خطاهای سمت سرور است. زمانی که یکی از سرورها نتواند به Gateway یا پراکسی جوابی

ادامه

خطای HTTP 501 چیست؟ (و نحوه برطرف کردن آن)

شاید تا کنون با خطای 501 مواجه نشده باشید. این خطا یکی از نادرترین خطاهای سمت سرور است. درصورتی که

ادامه