کلید رجیستری چیست؟

رجیستری ویندوز، از دو جزء اساسی ساخته شده است؛ این اجزا کلیدها و مقادیر هستند. مقادیر در کلیدها ذخیره می‌شوند

ادامه

فرمت REG چیست؟ (و نحوه اجرای آن)

 فرمت (Extension) فایل REG کوتاه شده Registry است و توسط رجیستری ویندوز برای ایجاد تغییرات استفاده می‌شود. فایل REG شامل

ادامه

Registry Editor چیست؟ (و نحوه اجرای آن)

ویرایشگر رجیستری (Registry Editor) برنامه‌ای برای مشاهده، ویرایش و ایجاد کلیدها و مقادیر رجیستری است. این برنامه به صورت تعبیه

ادامه