پیدا کردن Computer Name در ویندوز

Computer Name یکی از فاکتورهای مهم جهت اتصال و برقراری ارتباط با یک شبکه است. برای پیدا کردن این Computer

ادامه

Computer Name چیست؟ (و شرایط انتخاب آن)

Computer Name (نام کامپیوتر) اسمی است که برای شناسایی سیستم‌ها در یک شبکه به کار برده می‌شود. انتخاب کامپیوتر نیم

ادامه